Privacy verklaring

Privacybeleid Bowlingvereniging HBB-Scheveningen

Bowling vereniging HBB-Scheveningen (“HBB”, “wij”, “ons” of “onze”) doet er alles aan om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Alvorens gebruik te maken van onze website www.hbb-scheveningen.nl (hierna te noemen Website) raden wij je aan onderstaand privacybeleid aandachtig door te nemen. Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, maar als wij dit doen dan vermelden wij dit op onze Website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Ons uitgangspunt is dat wij alleen de persoonsgegevens verzamelen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Om een lidmaatschap af te sluiten deel je je volledige naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres met HBB.

Door de website te bezoeken worden ook (persoons)gegevens van je verzameld middels cookies. De cookies kunnen je locatie bepalen, IP-adres, internetbrowser en apparaat type inzien en analyses maken van je activiteiten op onze website. Voor meer informatie verwijzen we je naar de paragraaf Cookies. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch contact worden uiteraard ook door ons verwerkt maar enkel voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen, zoals hieronder nader omschreven.

Waarom hebben wij persoonsgegevens nodig?

HBB verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • het faciliteren van de ledenadministratie van de Vereniging;
  • het aanmaken van een (digitaal) lidmaatschap pas en lidmaatschapsnummer ten behoeve van de betrokkenen;
  • het verlenen van toegang tot mijnNBF;
  • het verzenden aan de betrokkenen van door HBB uitgegeven nieuwbrieven per email of post;
  • het verzenden van mailingen met betrekking tot informatie over bowlingsport en daaraan gerelateerde evenementen, waarbij de betrokkenen altijd de mogelijkheid hebben zich hiervoor uit te schrijven;
  • het delen van de persoonsgegevens met de verzekeraar in het geval een betrokkene een schade-incident aanmeldt;
  •  het opnemen van contact met de Vereniging of de betrokkenen in verband met het lidmaatschap van NBF;
  • het (geanonimiseerd) verwerken van gegevens voor statistische doeleinden;
  • het organiseren van NBF-competities en evenementen
  • het organiseren van (regionale) topsporttrainingen

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet aan derden verkopen. Indien wij gegevens aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Beveiliging

HBB neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretariaat@hbb-scheveningen.nl

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@hbb-scheveningen.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Cookies

HBB gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via mijnNBF. Het wijzigen van je e-mailinstellingen kan via mijnNBF, of via de afmeldlink onderaan onze e-mails.

Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar secretariaat@hbb-scheveningen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. HBB zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vragen?

Heb je overige vragen? Dan kan je ons bereiken via een van de onderstaande kanalen:

E: secretariaat@hbb-scheveningen.nl 

T: 06-12843312

Gevers Deynootweg 990-02

2586BZ Den Haag

Dit privacybeleid is opgesteld in mei 2018.