Contributie 2024-2025

Er is één bowlingpas, met leeftijdsafhankelijke tarieven, waarmee u zowel aan HBB als aan landelijke evenementen kunt deelnemen.

De contributies voor het seizoen 2024-2025 zien er als volgt uit
(Inclusief bijdrage HBB-Scheveningen): 

 Jeugd tot 18 jaar€ 55,95
Senioren 18 t/m 21 jaar€ 61.70
Senioren 22 t/m 64 jaar€ 67,45
Senioren 65 jaar en ouder€ 61.70
Dubbellid€ 36.70
Entreekosten (nieuw lid)€ 3,55
Duplicaat pas€ 5,75

U dient de contributie (en, bij nieuwe leden, entreekosten) zo snel mogelijk te voldoen op bankrekening NL 64 INGB 000 3530 638 t.n.v. HBB-Scheveningen onder vermelding van uw naam. 

Als bewijs van inschrijving zal de ledenadministratie contact met u opnemen en u voorzien van nadere informatie. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus van het jaar daarop. Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient dit voor 1 Augustus schriftelijk te gebeuren. Daarna bent u verplicht om weer voor een heel seizoen te betalen.

Toelichting op de huisleagues (competities)
Het seizoen bestaat uit meerdere periodes. U kunt dus ook later in het seizoen met een heel nieuw team instromen en toch meestrijden om prijzen.