Contributie 2020-2021

In tegenstelling tot het verleden bestaat er nog maar 1 bowlingpas, met leeftijdsafhankelijke tarieven. Het is voor iedereen mogelijk om deel te nemen aan alle wedstrijden zonder eerst je pas te moeten opwaarderen. Je betaalt dan echter wel een klein bedrag extra bij de inschrijving voor een wedstrijd.  

De contributies voor het seizoen 2019-2020 zien er als volgt uit
(Inclusief bijdrage HBB-Scheveningen): 

 Jeugd tot 18 jaar€ 55,00
Senioren 18 t/m 21 jaar€ 61,00
Senioren 22 t/m 64 jaar€ 66,00
Senioren 65 jaar en ouder€ 61,00
Dubbellid€ 46,00
Entreekosten (nieuw lid)€ 3,50
Duplicaat pas€ 5,50

U dient de contributie (en, bij nieuwe leden, entreekosten) zo snel mogelijk te voldoen op bankrekening NL 64 INGB 000 3530 638 t.n.v. HBB-Scheveningen onder vermelding van uw naam. 

Als bewijs van inschrijving zal de ledenadministratie contact met u opnemen en u voorzien van nadere informatie. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus van het jaar daarop. Indien u uw lidmaatschap wilt beëindigen dient dit voor 1 Augustus schriftelijk te gebeuren. Daarna bent u verplicht om weer voor een heel seizoen te betalen.Toelichting op de huisleagues (competities)
Het seizoen bestaat uit meerdere periodes. U kunt dus ook later in het seizoen met een heel nieuw team instromen en toch meestrijden om prijzen.